..
Książkę można pobrać stąd
Stanisław Stolarczyk

TUŁACZE WOLNOŚCI

Album "Tułacze wolności", będąca częścią projektu "Światło Pamięci", objętego honorowym patronatem przez ambasadorów Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie: byłego - dr. Andrzeja Kurnickiego oraz obecnego - Witolda Dzielskiego. Autorem książki jest Stanisław Stolarczyk dokumentujący, od wielu już lat, miejsca spoczynku Polaków w Kanadzie.

"Tułacze wolności" to książka opisująca, ze wskazaniem grobów na kanadyjskich cmentarzach, polskich żołnierzy, oficerów, w tym 13 generałów, polskich pilotów myśliwskich z Dywizjonu 303 oraz tajnej misji RAF, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego na wszystkich frontach I i II wojny światowej, w sojuszniczych armiach koalicji antyhitlerowskiej, w podziemnych organizacjach ruchu oporu, tych, którzy walczyli o przeżycie w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach, a za swoje bohaterskie czyny otrzymywali najwyższe ordery, w tym Krzyże Wojenne Virtuti Militari czy Krzyże Walecznych…

Po zakończeniu działań wojennych postanowili jednak pozostać na emigracji. Wybrali wolność. Przewidywali bowiem, i słusznie, że gdy wrócą do zniewolonej przez komunistów Polski, dostaną się w łapy oprawców sowieckiego NKWD czy polskiego SB i mogą podzielić los rodaków zamordowanych w Katyniu, czy zamęczonych na Syberii. Jako miejsce osiedlenia wybrali Kanadę. W swych tułaczych węzełkach przywieźli bagaż doświadczeń wojennych, tęsknotę za Ojczyzną i pamięć o tych, którzy zginęli. Tu, marząc o wolnej Polsce, pracowali, tu zmarli w drodze do Niej, a po śmierci spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.

W książce udokumentowano także miejsca spoczynku polskich dyplomatów, księży, naukowców, ludzi kultury i sztuki, w tym odznaczonych najwyższym cywilnym orderem w Kanadzie - Order of Canada.

Pragniemy utrwalić o nich pamięć przez wydanie drukiem dokumentalnej książki "Tułacze wolności", która w ramach projektu "Światło Pamięci", mam nadzieję, że wzbogaci wiedzę o polskich wychodźcach uczniów polonijnych szkół i harcerzy drużyn ZHP i przyczyni się do szerokiego zainteresowania tematyką losów polskich tułaczy oraz otoczenia miejsc ich spoczynku opieką, jako niezwykle cennych świadectw dziedzictwa i kultury Polski, Kanady i Polonii - twierdzi koordynator projektu Stanisław Stolarczyk, który kieruje się słowami ks. Jana Twardowskiego: "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych". - Pragniemy, aby pamiętano o nich podczas najróżniejszych uroczystości polonijnych, aby na ich grobach, które nieraz są zaniedbane i opuszczone zapalono znicze, a w sercach "Światło Pamięci".

Książka zawiera 210 szkiców biograficznych oraz przeszło 300 zdjęć. Kolportowana jest za darmo, bowiem ideą jest, aby jak najwięcej naszych Rodaków w Kanadzie (polonijne szkoły, harcerze, organizacje) dowiedziało się o tych, których już nie ma wśród nas. Aby na często opuszczonych już grobach zapłonęły znicze, a w sercach "Światło Pamięci". Im więcej osób będzie wiedziało o bohaterskich czynach i zasługach naszych rodaków i miejscach ich spoczynku, tym Światło Pamięci będzie jaśniejsze.